برای اینکار ابتدا به Control Panel سیستم بروید و بروی Administrative Tools کلیک کنید.

حال بروی  Computer Management دابل کلیک کنید.

1- در پنجره باز شده در سمت چپ به قسمت Disk Management بروید.

2- حال در سمت راست فلش خود را پیدا کرده و بروی آن کلیک راست کنید و بروی Format کلیک کنید.

در کادر باز شده بروی Ok کلیک کنید.

بعد از چند لحظه فلش شما فرمت می شود.
اختصاصی